Till förstasidan

Planerade utflykter hösten 2018:

Fredag 31 augusti kl. 08:00:
Resan i Bohuslän går först till Bohusläns museum i Uddevalla, där vi ser på en utställning av Lena Cronqvists måleri. Därefter far vi till Morlanda säteri och Berith Thorburn. Vi får en visning av den gamla säteriträdgården (oömma skor och kläder efter väder). Berit berättar också om Säteriet och dess historia. Visning av Morlanda kyrka.
Sist till Sundsby Säteri för lunch och berättelser om Margareta Huitfeldts stora betydelse för Bohuslän.
Bussen avgår 08:00 från Starks Däck mittemot Ryttarbacken.
Resan kostar 650 kr inkl. buss, förmiddagskaffe med fralla, trädgårdsvisning på Morlanda säteri, lunch och guidning på Sundsby säteri. Det finns platser kvar! Anmälan till Ulla Arkelsjö, 0708-287161 eller via mail
ulla.arkelsjo@gmail.com.