Till förstasidan

Utflykt hösten 2019:

Årets resa gick till Västergötland den 30 augusti.

JULMARKNADSRESA
Resa till
Torpa Stenhus och julmarknaden där.
Tid: Lördagen den 30 november klockan 8:30 från Ryttarbacken,

Anmälan snarast till Gunilla Stenvall  0709-147385, g.stenvall@gmail.com

Välkomna på resan!