Till förstasidan Styrelsen i Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening:
Befattning

Namn  E-postadress

Telefon
Ordförande

Ulla Arkelsjö-Lundskog
ulla.arkelsjo@gmail.com

0708-287161
Kassör

Gunilla Stenvall  g.stenvall@gmail.com

0709-147385
Sekreterare

Bodil Gedda  bodil@bleged.se

32960
Ledamot

Siv Wallin  sivan.wallin@gmail.com

0768-378326

Ledamot

AnneCharlotte Nygren
acn.petersson@gmail.com

031-3875510

Ledamot

Birgitta Olsson
jan.birgitta.olsson@gmail.com

31028
Ledamot

Kerstin Larsen kerstin.larsen@telia.com

0702- 210009

Suppleant

Marie Henriksson goiting@hotmail.com

0706-624546

Suppleant

Elisabeth Lunneryd
dyrennul
@hotmail.com

0709- 754575