Till förstasidan Styrelsen i Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening:
Befattning

Namn  E-postadress

Telefon
Ordförande

Ulla Arkelsjö-Lundskog
ulla.arkelsjo@gmail.com

0708-287161
Vice ordförande

Ing-Britt Johansson
ingbrittjohansson1950@gmail.com

0706-684326

Kassör

Gunilla Stenvall
g.stenvall@gmail.com

0709-147385
Ledamot

Björn Jansson
nallesson@yahoo.se

0302-34386

Ledamot

Siv Dirfors
siv1999@hotmail.com

0709-531053

Ledamot

Elisabeth Lunneryd
dyrennul@hotmail.com

0709- 754575

Ledamot

Birgitta Olsson
jan.birgitta.olsson@gmail.com

0302-31028
Suppleant

Robert Hammarstrand
rhtorp@gmail.com

0706-207815

Suppleant

Anne-Marie Alfjorden 
annemarie@alfjorden.com

0702-849842