Till förstasidan

Månadsmöten hösten 2019:

Klockan 19.00 på Ryttarbacken om ej annat anges.

Fredag 30
augusti

Resa till Ryttmästarebostället i Skövde samt till Forsviks bruk.

Onsdag 11
september

Informationsmöte om föreningens verksamhet och dess olika grupper.Vad åligger styrelsen? Vad gör programgruppen osv.

Onsdag 25
september

Sophie Bergerbrant talar om Kläder och Textilier från Bronsåldern.

Tisdag 8
oktober

Gemensamt möte med hemslöjdsföreningarna i St Lundby och Lerum. Alf Johansson visar och talar om sitt broderi.

Lö-sö 9-10
november

Hantverksdagar i Tollered.

Fredag 6
december

Jul på Ryttarbacken.