Till förstasidan

Månadsmöten våren 2023:

På Ryttarbacken om ej annat anges. Notera olika tidpunkter!

 

 

Torsdag
16 februari

Kl. 17:00


Robert Hammarstrand lär oss tälja salladsbestick.

Onsdag
15 mars
Kl. 16:00

Årsmöte. Därefter berättar forskare Marie Hjalmarsson Engelke om Sophie Elkan, nära vän till Selma Lagerlöf.

Torsdag
13 April
Kl. 15:00

Vi beger oss till Skallsjö Hembygdsgård, där Lars-Erik Karlsson, Skallsjö Hembygds- och Fornminnesförening,
kl. 15:00
berättar om föreningens arbete. 
Kostnad 20 kr.

Torsdag
11 maj
Kl. 11:00

Besök på Hillefors Grynkvarn. Fika finns att köpa.
Anmälan senast 2 maj.