Till förstasidan

BAKSTUGAN PÅ NÄÄS.

August Abrahamson, ägaren till Nääs slott, inrättade år 1872 den första slöjdskolan på Nääs. På den tiden pågick skolan under femtio veckor om året. Skoldagen var lång, 10 timmar per dag.
Endast pojkar tilläts gå i skolan till att börja med.
För att kunna låta barnen gå i skola utan att familjens inkomst försämrades fick barnen en daglön på 40 öre de första fem åren. När flickorna efter ett par år fick börja skolan blev deras daglön bara 25 öre.
År 1874 startades slöjdseminariet där slöjdlärare skulle utbildas. Kortare sommarkurser startades också och pågick ända till 1959.
Man var under utvecklingen av slöjdskolorna i behov av nya skollokaler och byggnader för inackordering av eleverna.
Nu byggdes alla de vackra byggnaderna på seminarieområdet, bl.a. Vänhem, Källnääs och Björkenääs.

På Vänhem hade man ett stort kök med bakugn i källaren, men efter en brand i köket byggdes en fristående bakstuga år 1907. Här bakades då allt matbröd, vetebröd och puddingar som eleverna åt i matsalen på Vänhem. Varje morgon eldades ugnen upp och på förmiddagarna bakades dagens behov av bröd. På 1950-talet blev det billigare och enklare att köpa färdigt bröd och 1956 slutade man att baka i bakstugan och stenugnen fick delvis förfalla. Den användes då bl.a. av en målare att stryka penslarna rena mot väggarna. Det var också tal om att flytta bakstugan och eventuellt inreda den till naturum.

År 1981 fick Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening tillstånd av Näässtiftelsen att rusta upp bakstugan mot att få baka bröd där under sommaren. Föreningsmedlemmarna lade ned ett mycket omfattande arbete med att återställa bakstugan i sitt ursprungliga skick. Ugnen murades om, golvet gjöts om, väggarna avlutades och slipades rena från all gammal färg. Många glasrutor var trasiga och måste ersättas, vilket en glasmästare gjorde utan kostnad. Alla hängrännor byttes av plåtslagare utan ersättning. Sammantaget fick föreningen mycket hjälp av sina många medlemmar att göra bakstugan användbar igen.

Skallsjö-Nääs Hemslöjdsförening bakar ett antal helger under sommarmånaderna med början i maj.
Man bakar runda mjuka kakor av råg- och vetemjöl. Under varje bakdag är minst fyra medlemmar engagerade. Kvällen före bakningen måste ugnen eldas upp så den är varm morgonen därpå. Vid sjutiden bakdagens morgon måste man börja elda ugnen igen för att den skall få rätt temperatur när första degen är utbakad och jäst. Degen sätts i ett stort degtråg, får jäsa och bakas sedan ut till runda, naggade kakor med hål i mitten. Dessa får sedan i sin tur jäsa övertäckta på lavar längs väggen innan de läggs på bakspaden och skjuts in i ugnen. I en vedeldad stenugn sker bakningen mycket snabbt och det är en av orsakerna till att bröd bakat i stenugn blir så gott.

Tillbaka till startsidan